Rury elastyczne M-Pex®

Rury elastyczne M-Pex® produkowane są jako rury pojedyncze w zakresie średnic od Dz25 do Dz125mm, oraz rury podwójne w średnicach od Dz25 do Dz63mm. Dla rur 6 barowych są to dwie identyczne rury w jednej izolacji, natomiast dla rur do c.w.u. dwie różne średnice rury przewodowej (na zasilaniu większa średnica na kondensacie mniejsza).

Rury stalowe giętkie DAR-FLEX

Rury preizolowane giętkie DAR-FLEX, ze stalową rurą przewodową produkowane są zgodnie z wymogiem normy PN-EN 15632, w zakresie średnic 20, 25 i 28 mm.
Rurę tą dostarczamy w zwojach o długości do 400 m, w zależności od potrzeby klienta. Współczynnik przewodności cieplnej, wyznaczony przez FFI Hanower, wynosi 0,023 W/mK.

Masz pytania? Napisz do nas:
kontakt@rurami.pl